Các tính năng của Atomic Wallet Atomic Wallet hỗ trợ hơn 25 nền tảng blockchains và hơn 300 tiền kỹ thuật số. Nó được thêm trong hầu như tất cả các đầu tiền xu và hiệu bạn có thể quản lý một cách an toàn trong máy tính của bạn. Bạn cũng có thể thêm và quản lý tất cả chìa khóa riêng của bạn được tạo ra tại địa phương từ cụm từ hạt giống trên thiết bị của bạn và bảo vệ bởi mã hóa. Atomic Wallet được xây dựng trên đầu trang của thư viện mã nguồn mở phổ biến, đảm bảo khoản tiền của bạn được an toàn. Riêng phím đều được mã hóa và không bao giờ để điện thoại của bạn, có nghĩa là bạn có thể truy cập và kiểm soát của bạn crypto trong Atomic Wallet Trong bài viết này tôi sẽ cho bạn tất cả về tính năng và Bitcoin nguyên tử ví của xu tôi sẽ mô tả dưới đây

https://bit.ly/2HEcqtt

#atomic #wallet #atomicwallet #The #Best #BitcoinWallet